Kunst i Natur 2009

Velkommen til det 2. Tverrfaglige, Stedsrelaterte Kunst Prosjektet i Nevelsfjorden på Kjerringøy, 3-12 juli 2009.

Til årets kunstprosjekt er ti kunstnerne invitert til Stein Ivar Karlsen, Hans Larsen og Frank Storlis eiendommer i Nevelsfjorden på Kjerringøy, hvor de skal de arbeide med sine respektive uttrykk i en drøy uke. Vi skal også diskutere temaet kunst i natur. I år deltar  skulptører, malere, tegnere,  designere, film - og lydkunstnere. 

Vårt mål er å skape et møte mellom kunstneren og publikum, i naturen; underveis i prosessen til ferdig arbeide. 

Vi inviterer også til samtaler underveis på grendehuset. Her skal vi snakke om kunst i natur og dens rolle i samtidskunsten og dermed øke oppmerksomheten rundt slike tiltak. Vi diskuterer også det viktige spørsmålet omkring utstilling av kunst i natur i og kunst utenfor utstillingsarenaer og scenerom. Kan en kunstner leve av dette?  Hva selges/må man selge noe?  Er denne type kunst likestilt med annen galleri/scene-basert kunst? Er det en grunn til at denne typen initiativ alltid blir kalt workshop? Jeg håper dere vil bidra med innlegg, synspunkt og fremtidsutsikter.

Dere oppfordres særlig til å komme på besøk lørdag 11.7 kl. 12.00 på UL. Breitind. en enkel lunsj som går over i en presenterig av kunstnerne, deres ferdige arbeide og til en uformell diskusjon rundt disse temaene.

Ferge fra Festvåg kl. 11.00

Kl. 16.00 er det åpning/visning av utstillingen for publikum.
Kl. 19.00 Festmiddag (selvkost). 

For mer info kontakt:

Ane Øverås på tlf. 901 201 84 / 755 14 944
Epost - ane@kunstinatur.com

mailto:ane@kunstinatur.comshapeimage_1_link_0
Om Kunst i Natur